Fiskeregler

 • Alle som har fylt 16 år og som vil fiske skal ha løst fiskekort.
 • Kortet gjelder kun for Jarenvatnet.
 • Fiske med stang og håndsnøre er tillatt fra land og båt, samt isfiske. Øvrige fangstmetoder er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt med motor av noe slag på båt, heller ikke elektrisk motor.
 • Bruk av levende fisk som agn er forbudt.
 • Gjedde over 70 cm skal settes ut igjen mest mulig uskadd. Fiskere med spesialutstyr for gjeddefiske skal medbringe nødvendig avkrokingsutstyr. Det er ikke tillatt å oppbevare gjedde over 70 cm selv om avkroking ikke er vellykket.
 • Utsetting av båt/flyteredskap må avtales med grunneier.
 • Fiskekort skal bringes med under fisket og vises frem på forlangende.
 • Krepsing er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.
 • Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort, avkreves dobbelt gebyr.
 • Overtredelse av disse regler vil bli anmeldt!
Skroll til toppen