Om Jarenvatnet

Jarenvatnet er en innsjø i Gran kommune på Hadeland, 201 moh. Innsjøen får tilløp fra elven Vigga i sydenden, og har utløp i nordenden, hvor Vigga renner videre mot Røykenvika i Randsfjorden. Nordøst for Jarenvatnet ligger tettstedet Jaren, og i sydenden ligger Vassenden.

Den søndre halvparten av vannet ble vernet i 1990 som naturreservat. Også den nordlige delen er vurdert som viktig, som naturtypen kalksjø. Dette er en «utvalgt naturtype» i henhold til naturmangfoldsloven § 52.


Skroll til toppen